Wizyta w Oczyszczalni Ścieków w Siesławicach

Od września 2011 r. w naszym Ośrodku, w ramach projektu „Równe szanse – lepsza przyszłość” prowadzone są zajęcia pt. „Poznaj, zbadaj świat wokół nas”. Dzięki nim mamy okazję badać stan środowiska najbliższej okolicy, tj. powietrza, wody i gleby. W trakcie spotkań przeprowadzaliśmy różnorodne badania i doświadczenia pokazujące jak działalność człowieka wpływa na przyrodę. W programie…