INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/22

W dniu 1 września br. w sali gimnastycznej Ośrodka zainaugurowaliśmy rok szkolny 2021/22.Dyrektor Waldemar Wójcik szczególnie serdecznie przywitał nowych Uczniów i powiedział zebranym Uczniom, Nauczycielom i Rodzicom, „U nas uczeń jego potrzeby i możliwości są jest najważniejsze. Mamy ku temu warunki i tym różnimy się od innych placówek”. Przypomniano także w trakcie oficjalnego spotkania historyczny aspekt 1 września 1939r.Wszyscy uczniowie zostali poinformowani o zasadach sanitarnych funkcjonujących na terenie  Ośrodka. W imieniu Starosty…

Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem

Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w projekcie „Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem” który ukierunkowany jest na promocję zdrowego stylu życia poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów. Jest odpowiedzią na wyzwanie, jakim jest wysoka liczba zachorowań na raka. W ciągu całego roku szkolnego było podejmowanych wiele działań, które przyczyniły się do otrzymania kolejnego Certyfikatu Szkoły Promującej Zalecenia Europejskiego…

Komunikat -matura poprawkowa

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00 (wtorek). Egzamin będzie przeprowadzony w szkołach, w których zostały złożone oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu. Wyjątek mogą stanowić szkoły, które zawarły porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzania egzaminu. W takim przypadku dyrektor szkoły powinien poinformować swoich zdających o zmianie miejsca przeprowadzania egzaminu. Egzamin jest przeprowadzany z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w terminie głównym. Egzamin maturalny w terminie…

Projekt harcerski „Życiowy survival”

W dniach 27 czerwca do 4 lipca nasza drużyna harcerska spędziła piękny czas w Pobierowie uczestnicząc w projekcie „Życiowy Survival”. Z całej Polski przybyło 60 harcerzy aby się wspólnie integrować i uczyć nowych umiejętności. Podczas tego pobytu byliśmy szkoleni przez ratowników wodnych w udzielaniu pierwszej pomocy osobom nieprzytomnym oraz poszkodowanym. Poznawaliśmy również zasady bezpiecznego spędzania czasu nad wodą. Mieliśmy również możliwość uczenia się zasad zdrowego odżywiania, przygotowywania posiłków…

Zakończenie roku szkolnego 2020/21

O godzinie 9.00 w sali gimnastycznej naszego Ośrodka w gronie uczniów, nauczycieli, rodziców oraz zaproszonych gości ze Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju, Kuratorium Oświaty  w Kielcach i firmy Elporem z Połańca podsumowaliśmy miniony rok szkolny. Dyrektor Waldemar Wójcik wręczył świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy i nagrody książkowe. W imieniu Starosty Buskiego nagrody wręczyła pani Renata Krzemień -Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej oraz prezes Elporem nagrodził uczniów Szkoły Branżowej I stopnia…

Bezpieczne wakacje – najważniejsze zasady

Wakacje to przede wszystkim czas zabawy i odpoczynku. Każdy z nas ma swój pomysł i sposób na spędzenie wolnego czasu. Ważne jednak, by w każdym miejscu pamiętać o bezpieczeństwie i zachowaniu odpowiedniej ostrożności.  Należy pamiętać o: właściwym przygotowaniu i ostrożności przy wypoczynku w górach, w lesie czy nad wodą, a także zapewnieniu sobie bezpieczeństwa przy nocnych powrotach z dyskotek, zabaw, festynów, koncertów i innych imprez; ostrożności w kontakcie z osobami obcymi, również rówieśnikami. Wszelkie propozycje…