Komunikat -matura poprawkowa

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00 (wtorek). Egzamin będzie przeprowadzony w szkołach, w których zostały złożone oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu. Wyjątek mogą stanowić szkoły, które zawarły porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzania egzaminu. W takim przypadku dyrektor szkoły powinien poinformować swoich zdających o zmianie miejsca przeprowadzania egzaminu. Egzamin jest przeprowadzany z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w terminie głównym. Egzamin maturalny…