Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym

23 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym. W tym dniu organizacje na całym świecie inicjują wydarzenia zachęcające do pomagania osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej oraz uwrażliwiające na problemy społeczne dotykające społeczeństwo. W 2014 roku powstał nowy Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym, który zastąpił dotychczasowy program dystrybucji żywności. Według danych Eurostatu, zagrożonych ubóstwem lub izolacją społeczną jest prawie 124,5 mln mieszkańców…

„ Święto zakochanych oczami wychowanków ”

Pod takim hasłem odbyło się tegoroczne spotkanie walentynkowe w naszym Ośrodku. W dniu 11. 02.2021 r. w grupach wychowawczych młodzież miała okazję uczestniczyć w ciekawych zajęciach poświęconych rozważaniom na temat miłości. Wychowankowie dyskutowali na temat sensu i znaczenia miłości w życiu człowieka. Poruszono problem relacji rówieśniczych, które są szczególnie ważne dla młodzieży przebywającej w grupach wychowawczych. Inspiracją do dyskusji były wiersze o tematyce miłosnej oraz fragmenty prozy napisanej przez naszą wychowankę…

WIELKI SUKCES NASZYCH UCZNIÓW „STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW”

12 lutego 2021 r. w naszym Ośrodku odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów przyznanych na rok szkolny 2020/2021. W tym roku stypendia otrzymali: Patryk Lulko – Technikum Specjalne dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju; Mateusz Nowak – Technikum Specjalne dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju; Jolanta Gajos – V Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Busku-Zdroju; Magdalena Grelewicz – V Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Busku-Zdroju; „Jestem z Was…

E-DZIENNIK W NASZEJ SZKOLE

Od lutego 2021 w naszym Ośrodku uruchomiliśmy dostęp do E-dziennika. W roku szkolnym 2020/2021 dziennik działa współbieżnie z dziennikiem tradycyjnym. W przyszłym roku szkolnym będzie już dziennikiem oficjalnym i zastąpi tradycyjny dziennik lekcyjny. Już dziś można skorzystać z E-dziennika, ale uprzednio należy: 1. Podać adres e-mail bezpośrednio wychowawcy klasy, 2. Uzyskać dostęp i utworzyć własne hasło na stronie internetowej dziennika : https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatbuski Dostęp do witryny może się…

Dzień Bez Opakowań Foliowych w SOSW

23-go stycznia obchodzony jest Dzień Bez Opakowań Foliowych. Od wielu lat jest to dzień, w którym Szkolny Klub Ekologiczny przekonuje społeczność Ośrodka do toreb i innych opakowań wielorazowych, korzystniejszych dla środowiska. Plastik to potoczna nazwa tworzyw sztucznych. Od lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku ludzie wytworzyli na świecie aż 9,2 miliarda ton plastiku. Niestety, nie jest on wykorzystywany w sposób zrównoważony. Większość tego materiału po krótkim czasie użytkowania zalega na składowiskach odpadów i w oceanach.…