Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele! Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 odbędzie się 1 września 2020r./wtorek/ z zachowaniem procedur sanitarnych w następującym porządku: 9.30 -wszyscy uczniowie klas pierwszych w sali gimnastycznej 9.30 -pozostali uczniowie i słuchacze technikum, liceum ,szkoły branżowej i policealnej od razu z wychowawcami w salach bez spotkania ogólnego. Przy wejściu głównym oraz bocznych obowiązuje dezynfekcja rąk. Grupy wychowawcze/internat/ -uczniowie ,którzy zamieszkają w internacie mogą przyjeżdżać i kwaterować 31…

Organizacja zajęć w szkole i placówce

Resort edukacji prezentuje opracowane przy współpracy z Ministrem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym wytyczne dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. Organizacja zajęć w szkole i placówce Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.…