Dzień Ziemi z krzyżówką dla klas pierwszych Ośrodka

Rozwiążcie krzyżówkę z hasłem. Rozwiązanie – samo hasło – prosimy przesłać do 22 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 na maila: anna.szczerba1@poczta.fm Uczniowie, którzy przyślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki, otrzymają piątki z biologii. Pięć pierwszych osób, które przyślą prawidłową odpowiedź otrzyma Szkolną Odznakę „Ekolog na 5!”. Szkolny Klub Ekologiczny  

WAŻNY KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW KLASY IV TECHNIKUM

Z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz.410 z późn. zm.) do dnia 26 kwietnia 2020 r. informuję, że uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klasy IV Technikum odbędzie w dniu 24 kwietnia 2020 r. o godzinie 9 zdalnie poprzez umieszczenie na stronie Ośrodka tekstu pożegnania absolwentów. Świadectwa, nagrody dla wyróżnionych uczniów oraz dokumenty szkolne będzie można odbierać…

Dzień Ziemi

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów Ośrodka do udziału w warsztatach on-line „Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu”, które odbędą się 22 kwietnia w godzinach 11:40-13:45. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent RP Pan Andrzej Duda. Oprócz wideo czatu z ministrem klimatu, w warsztatach wezmą także udział znani i lubiani naukowcy: biolog dr Mariusz Gogól i fizyk dr Tomasz Rożek. W przystępnej formie opowiedzą, czym grozi globalne ocieplenie, jak mu zapobiegać…

Jakie zagrożenia wiążą się z pracą w internecie? -informacje dla rodziców

Jakie zagrożenia dotyczą dzieci? Otóż przede wszystkim dziecko może być narażone na niebezpieczeństwo w wyniku udostępnienia swoich danych osobowych nieuprawnionym, kontakt z oszustami czy też nieświadomy udział w działaniach niezgodnych z prawem. Dlatego rolą rodziców jest: uświadomienie dzieciom w jaki sposób korzystać z sieci, wyjaśnienie jakich zachowań unikać, uprzedzenie jakie mogą być skutki niewłaściwych zachowań. więcej >>