Zapotrzebowanie na zatrudnienie w ramach Projektu 'Inwestuj w siebie’ – c.d.

5. Oferta dotycząca przeprowadzenia szkolenia na temat równości płci, stereotypów i uprzedzeń dla zespołu zaangażowanego w realizację projektu „Inwestuj w siebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX.Załącznik nr 56. Oferta dotycząca zorganizowania i przeprowadzenia kursu obsługi kas fiskalnych oraz prowadzenia własnej działalności dla uczniów SOSW w ramach…