Informacje o zewnętrznych formach wsparcia młodzieży:

Poradnia Psychologiczno‑Pedagogiczna w Busku‑Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 120, 28‑100 Busko‑Zdrój tel. 41 2345670 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Bohaterów Warszawy 120 28 – 100 Busko – Zdrój (41) 234 56 86 / Fax. (41) 234 56 99  e-mail: centrum@centrumbusko.pl Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży- wsparcie  zespołu psychologów i psychoterapeutów dla dzieci i młodzieży do 18 do 21 r.ż oraz ich rodziców (bez skierowania,…