Mamy Przewodniczącą

Kolejne wybory za nami! W dniu 22 września 2021 r. w SOSW odbyły się wybory do Rady Samorządu Ośrodka. Uczniowie i nauczyciele ochoczo włączyli się do akcji, o czym świadczy wysoka frekwencja wyborcza. Największym zaufaniem wśród głosujących cieszyła się Jolanta Gajos, która zdobyła największą liczbę głosów i tym samym została Przewodniczącą. Na zastępcę Joli wybrano Patryka Grońskiego. Pozostali kandydaci będą wspierać ich w ciężkiej pracy w tym roku szkolnym,…

Mówimy stop zakażeniom!

W dniu 15.09.2021r. w ramach działalności sekcji prozdrowotnej odbyło się spotkanie z pielęgniarką szkolną, poświęcone profilaktyce i promocji szczepień. Przypomniano zasady bezpiecznego postępowania w czasie reżimu sanitarnego. Młodzież poznała naturalne sposoby podnoszenia odporności organizmu. W czasie spotkania zwrócono uwagę na obowiązek dbałości o higienę. Nasi wychowankowie bardzo aktywnie uczestniczyli w prowadzonych zajęciach. Dbają o własne zdrowie, kształtują prozdrowotne postawy. Zachęcając inne osoby do szczepień – mówimy…

KOMUNIKAT

W dniu 12 października 2021 roku o godzinie 9.30 w Sali gimnastycznej naszego Ośrodka będziemy świętować Jubileusz 50 -lecia Ośrodka. Materiały z przebiegu uroczystości będziemy publikować na stronie internetowej SOSW, Youtubie i FB.

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/22

W dniu 1 września br. w sali gimnastycznej Ośrodka zainaugurowaliśmy rok szkolny 2021/22.Dyrektor Waldemar Wójcik szczególnie serdecznie przywitał nowych Uczniów i powiedział zebranym Uczniom, Nauczycielom i Rodzicom, „U nas uczeń jego potrzeby i możliwości są jest najważniejsze. Mamy ku temu warunki i tym różnimy się od innych placówek”. Przypomniano także w trakcie oficjalnego spotkania historyczny aspekt 1 września 1939r.Wszyscy uczniowie zostali poinformowani o zasadach sanitarnych funkcjonujących na terenie  Ośrodka. W imieniu Starosty…

Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem

Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w projekcie „Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem” który ukierunkowany jest na promocję zdrowego stylu życia poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów. Jest odpowiedzią na wyzwanie, jakim jest wysoka liczba zachorowań na raka. W ciągu całego roku szkolnego było podejmowanych wiele działań, które przyczyniły się do otrzymania kolejnego Certyfikatu Szkoły Promującej Zalecenia Europejskiego…

Komunikat -matura poprawkowa

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00 (wtorek). Egzamin będzie przeprowadzony w szkołach, w których zostały złożone oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu. Wyjątek mogą stanowić szkoły, które zawarły porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzania egzaminu. W takim przypadku dyrektor szkoły powinien poinformować swoich zdających o zmianie miejsca przeprowadzania egzaminu. Egzamin jest przeprowadzany z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w terminie głównym. Egzamin maturalny w terminie…