Ogólnopolski Turniej Piosenki Satyrycznej i Lirycznej Jonasza Kofty -2012 r.

23 listopada 2012r.w BSCK odbył się Ogólnopolski Turniej Piosenki Satyrycznej
i Lirycznej Jonasza Kofty zorganizowany przez Powiat Buski i Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w ramach projektu dofinansowanego z UE.
Jednym z celów tego kulturalnego przedsięwzięcia była integracja młodzieży sprawnej i niepełnosprawnej, co wyrażało dobitnie motto: „Trzymajcie się za ręce/ By drogi nie zagubić/ Będziemy coraz więcej/ Potrzebni jedni drugim.”

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Nasi prymusi, Martyna Czeluśniak, uczennica klasy III LO i Kamil Skitek, uczeń klasy II T za osiągnięcia w nauce otrzymali Stypendia Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 20 listopada 2012 roku w Powiatowym Ośrodku Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu w Pińczowie.W imieniu Prezesa Rady Ministrów stypendia wręczyła Pani Bożentyna Pałka-Koruba – Wojewoda Świętokrzyski. Gratulacje…

Harcerze w działaniu

Wrzesień był bardzo pracowitym i intensywnym miesiącem dla naszych harcerzy. Przybyło nam kilku nowych uczniów do projektu „Nowy Zawód – Nowy Start”, których musieliśmy przeszkolić i przygotować do pracy w harcerskim wolontariacie.W ramach szkoleń i spotkań uczniowie nabyli umiejętności potrzebne do pracy z osobami chorymi i będącymi w podeszłym wieku. Przybliżone im została również ustawa…