DEBATA

W poniedziałek 24 września 2018r. odbyliśmy debatę przedwyborczą. Na debatę zaproszono wszystkich uczniów i nauczycieli naszego Ośrodka. Głównym celem debaty była prezentacja kandydatów ubiegających się o funkcję przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019 oraz ocena pracy Samorządu w minionym roku szkolnym i dyskusja nad tym co warto zmienić a co kontynuować. W debacie wzięła udział większość uczniów uczących się w szkołach naszego Ośrodka. Swoją obecnością zaszczycili nas również wicedyrektorzy, nauczyciele…

Sprzątanie Świata 2018

Jak co roku uczniowie  naszego  Ośrodka włączyli się do akcji Sprzątania Świata . Hasło tegorocznej edycji, ogłoszone przez Fundację Nasza Ziemia, brzmiało „Akcja- segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”. W tym akcja Sprzątanie Świata w naszym Ośrodku składa się z dwóch etapów. Pierwszym etapem była  kampania informacyjno – edukacyjna dotycząca prawidłowego postępowania z odpadami. Miała ona na celu podniesienie świadomości dotyczącej problemu odpadów oraz promowanie prawidłowej, nawykowej…

Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019

Dnia 3 września 2018 r. o godzinie 9:00 na sali gimnastycznej uroczyście rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny – 2018/2019. Całą uroczystość rozpoczął Pan Dyrektor Waldemar Wójcik, witając zaproszonych gości, nauczycieli, uczniów oraz  rodziców.  Po kilku słowach wprowadzenia Pan Dyrektor przedstawił nowo utworzone klasy tj. klasę I Liceum Ogólnokształcącego, I Technikum, I Szkoły Branżowej oraz dwie klasy pierwsze Szkoły Policealnej. W trakcie uroczystości nasz kolega Patryk Lulko otrzymał stypendium…

TRWA REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju W jednym obiekcie znajdują się: szkoła, warsztaty, rehabilitacja, basen, internat i stołówka. Posiadamy wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną, a nauka odbywa się w małych zespołach klasowych Naszym atutem jest brak barier architektonicznych /winda, podjazdy/. Wyposażenie techniczne i warunki lokalowe naszego Ośrodka pozwalają na kształcenie w wielu kierunkach: 1. GIMNAZJUM (klasa…

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Nadszedł długo oczekiwany dzień, dzień podsumowania wytężonej nauki i pracy, dzień nagród i pochwał oraz odbioru świadectw, a przede wszystkim dzień rozpoczęcia zasłużonego wypoczynku wakacyjnego. Dziś uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2017/2018! Uroczystość rozpoczęli uczniowie klas drugich Krystian Wesołowski i Ada Kacińska, którzy serdecznie powitali Dyrekcję, nauczycieli, wychowawców, rodziców, wszystkich uczniów oraz przybyłych gości – panią Renatę Krzemień – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury…