Wyniki konkursu plastycznego „ Nie palę!”

Rozstrzygnięty został Szkolny Konkurs Plastyczny „ Nie palę”. Celem konkursu było: Szerzenie wśród uczniów wiedzy na temat szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów. Aktywizowanie uczniów do samodzielnej pracy i korzystania z różnych źródeł wiedzy. Zapoznanie uczniów z profilaktyką uzależnień. Rozwijanie wyobraźni i umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi Odkrywanie w sobie nowych talentów. Na konkurs napłynęło wiele ciekawych, pomysłowych i twórczych prac. Jury po długich naradach nagrodziło…

Aktywny i bezpieczny wypoczynek nad wodą

W dniu 16.09. 2020 r. młodzież naszego Ośrodka wraz z opiekunami brała udział w zajęciach organizowanym przez Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe nad Zalewem Cedzyna. Celem wyjazdu było kształtowanie postawy prozdrowotnej, nawyków bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz budowanie świadomości w zakresie odpowiedzialności i troski o własne życie i zdrowie podczas pobytu i przepływów wodnymi środkami transportu na otwartych zbiornikach wodnych. Wiele pozytywnych emocji u młodzieży wywołało płynięcie Dwumasztowym jachtem żaglowym…

Narodowe Czytanie

W sobotę 5 września 2020 r. w całej Polsce i na świecie po raz dziewiąty pod patronatem Prezydenta RP odbyła się wyjątkowa akcja – Narodowe Czytanie. Ideą tego przedsięwzięcia jest propagowanie najważniejszych dzieł polskiej literatury poprzez publiczne czytanie fragmentów wybranych utworów W tym roku bohaterką tego kulturalnego wydarzenia była „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Z inicjatywy Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju w naszej szkole spotkaliśmy się,…

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i wszyscy pracownicy

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i wszyscy pracownicy Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Busku Zdroju! Rok 2020 zapisze się szczególnie w historii polskiej edukacji i także w historii naszego Ośrodka. Po raz pierwszy mieliśmy do czynienia w szkole ze stanem epidemicznym, a co za tym idzie z zawieszeniem zajęć. Początkowo wszyscy myśleliśmy, że to chwilę, że to będzie taka wiosenna przerwa w nauce, ale okazało się ,że z większością uczniów nie spotkaliśmy się realnie od 25 marca. Był to czas bardzo…

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 03.07.2020 Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów…