Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i wszyscy pracownicy

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i wszyscy pracownicy Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Busku Zdroju! Rok 2020 zapisze się szczególnie w historii polskiej edukacji i także w historii naszego Ośrodka. Po raz pierwszy mieliśmy do czynienia w szkole ze stanem epidemicznym, a co za tym idzie z zawieszeniem zajęć. Początkowo wszyscy myśleliśmy, że to chwilę, że to będzie taka wiosenna przerwa w nauce, ale okazało się ,że z większością uczniów nie spotkaliśmy się realnie od 25 marca. Był to czas bardzo…

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 03.07.2020 Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów…

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele! Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 odbędzie się 1 września 2020r./wtorek/ z zachowaniem procedur sanitarnych w następującym porządku: 9.30 -wszyscy uczniowie klas pierwszych w sali gimnastycznej 9.30 -pozostali uczniowie i słuchacze technikum, liceum ,szkoły branżowej i policealnej od razu z wychowawcami w salach bez spotkania ogólnego. Przy wejściu głównym oraz bocznych obowiązuje dezynfekcja rąk. Grupy wychowawcze/internat/ -uczniowie ,którzy zamieszkają w internacie mogą przyjeżdżać i kwaterować 31 sierpnia 2020/poniedziałek/ od godziny…

Organizacja zajęć w szkole i placówce

Resort edukacji prezentuje opracowane przy współpracy z Ministrem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym wytyczne dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek  od 1 września 2020 r. Organizacja zajęć w szkole i placówce Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.…

UWAGA ÓSMOKLASIŚCI!

UWAGA ÓSMOKLASIŚCI! OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 9-14.00 JESTEŚMY ONLINE DO WASZEJ DYSPOZYCJI. CHĘTNI DO ZWIEDZENIA NASZEJ SZKOŁY I INTERNATU GRUP WYCHOWAWCZYCH PO UPRZEDNIM TELEFONICZNYM ZGŁOSZENIU BĘDĄ MOGLI – ZACHOWUJĄC BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE – NAS POJEDYNCZO ODWIEDZIĆ. JAK WYGLĄDA NASZA SZKOLNA RZECZYWISTOŚĆ, ILUSTRUJE FILMIK /youtube/ https://www.youtube.com/watch?v=Y-suQpVJ7Mw&t=28s. Jesteśmy na fb     www.sosw.busko.pl          tel.41 37841 19

Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych Festiwal online 2020

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo wzięli udział w  programie „ Klimat to temat!” , zorganizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Ważnym elementem tego programu była realizacja projektu edukacyjnego. Młodzież musiała samodzielnie ustalić  temat i cel projektu. Nasi uczniowie sformułowali następujący temat: „Wiem, co jem i ratuję klimat!”.  Jego celem było uświadomienie społeczności Ośrodka, że poprzez własne wybory…