Komunikat o naborze do ośrodka .

Dyrektor SOSW informuje, że prowadzi nabór do szkół pogimnazjalnych i ponadpodstawowych tj. do liceum, do techników i do szkoły branżowej w różnych zawodach .Warunkiem przyjęcia do szkół Ośrodka jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność ruchowa oraz skierowanie ze starostwa powiatowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia. Szczegółowych informacji udziela sekretariat Ośrodka TEL.-41 378 41 19 Serdecznie zapraszamy!  

„Jedno miejsce –wiele możliwości”

„Jedno miejsce –wiele możliwości” Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Busku Zdroju to placówka z tradycjami, gdzie uczniowie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą znaleźć dla siebie miejsce i kontynuować naukę. Dzięki obiektowi bez barier architektonicznych, ofercie zajęć i opiece psychologiczno –pedagogicznej, mało licznym oddziałom klasowym, wielu uczniów przygotowuje się do życia, kształcąc w różnych kierunkach i przygotowując się do egzaminów maturalnych i zawodowych. Możliwość zamieszkania w grupach wychowawczych w internacie…

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

W środę  19 czerwca o godzinie 9:00 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego, a także pożegnanie  absolwentów – uczniów klasy III Gimnazjum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Policealnej. Uroczystość została przygotowana przez wychowawców klas kończących szkołę, a uczestniczyli w niej goście: Wicestarosta Powiatu Buskiego Pan Stanisław Klimczak, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Elporem i Elpoautomatyka Spółka z o.o. Pan Zdzisław Wojtycha, Dyrektor Ośrodka Waldemar Wójcik, wicedyrektorzy Teresa…

Nauczyciele SOSW przeprowadzili warsztaty z robotyki i druku 3D w Bałtowie

W ramach partnerstwa z Jura Parkiem w Bałtowie, w dniu 1 czerwca 2019 nauczyciele Tomasz Lalewicz i Tomasz Wojtyś przeprowadzili pokaz robotów zbudowanych i zaprogramowanych przez uczniów SOSW. W trakcie warsztatów zaprezentowana została drukarka 3D oraz wyjaśniona metoda druku trójwymiarowego. Podczas imprezy dzieci mogły sterować robotem skonstruowanym przez uczniów SOSW oraz samodzielnie zaprogramować robota edukacyjnego wykorzystując oprogramowanie Scratch. Dużym zainteresowaniem cieszyła się drukarka 3D, która cały czas drukowała model…

Informacja o rekrutacji

Dyrektor SOSW w Busku Zdroju informuje, że rekrutacja do wszystkich typów szkół odbywa się indywidualnie w sekretariacie Ośrodka na podstawie przedłożonych dokumentów poza systemem elektronicznym. Wymagane są następujące dokumenty : -orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogogiczną -skierowanie ze Starostwa Powiatowego z rejonu, w którym mieszka uczeń      

Pożegnanie absolwentów 2019

Kolejni absolwenci technikum i liceum opuścili mury naszego Ośrodka.  W piątek 26 kwietnia o godzinie 9.00 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą. Świadectwo ukończenia szkoły otrzymało 10 uczniów klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego oraz 4 absolwentów czteroletniego Technikum o kierunku elektryk. Pożegnanie maturzystów zostało przygotowane przez Samorząd Uczniowski i odbyło się na sali gimnastycznej. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście – pani Anna…

Uczniowie Ośrodka wygrali wojewódzki konkurs pn. „Ekologia, my i region, w którym żyjemy”

25 kwietnia 2019 r. uczniowie  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju zdobyli I miejsce w finale XXVIII edycji  wojewódzkiego  konkursu pn. „Ekologia, my i region, w którym żyjemy”,  zorganizowanego przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. W skład zwycięskiego zespołu weszli uczniowie Oliwia Bińczyk, Karolina Gajos, Magdalena Grelewicz i Patryk Lulko. Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap trwał od listopada 2018r. do marca 2019r. Polegał on…

Lekcja inna niż zazwyczaj

W czwartek uczniowie klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej lekcje praktycznej nauki zawodu odbyli w Rejonowym Zakładzie Energetycznym w Busku-Zdroju. W pierwszej kolejności grupa uczniów kształcących się w zawodzie elektromechanik zwiedziła linię napowietrzną Głównej Stacji Zasilającej Busko-Welecz a następnie stację dystrybucji przy ulicy Bohaterów Warszawy. Uczniowie zostali zapoznani z budową linii energetycznej oraz zasadami dystrybucji energii elektrycznej. Mieli okazję powtórzyć materiał przerabiany w szkole i wymagany…