Dzień Pustej Klasy

Dzień Pustej Klasy jest wyjątkową, międzynarodową inicjatywą promującą wartość edukacji na świeżym powietrzu. W tym roku organizatorzy na ten dzień wyznaczyli piątek 25 września. To już piąty rok, kiedy obchodzimy to święto. Lekcje w terenie, nauka w otoczeniu przyrody czy obserwacje natury są zawsze inspirujące. Uczniowie naszego Ośrodka spędzili ten dzień na świeżym powietrzu. Mieli okazję uczyć się języków obcych, matematyki, przedmiotów zawodowych, religii czy biologii…

Akcja Sprzątanie Świata – Polska 2020

Tegoroczna akcja Sprzątania Świata była inna niż w poprzednich latach. Wpłynęła na to pandemia COVID-19. Odbyła się ona przede wszystkim stacjonarnie na terenie naszego Ośrodka. W dniach od 18 do 22 września 2020 r. zostały przeprowadzone różnego rodzaju zajęcia edukacyjne, których hasłem przewodnim było: „ Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”. Uczniowie oglądali filmy, zapoznawali się z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi produkcji plastiku, jego szkodliwości dla środowiska przyrodniczego oraz możliwości jego…

Wyniki konkursu plastycznego „ Nie palę!”

Rozstrzygnięty został Szkolny Konkurs Plastyczny „ Nie palę”. Celem konkursu było: Szerzenie wśród uczniów wiedzy na temat szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów. Aktywizowanie uczniów do samodzielnej pracy i korzystania z różnych źródeł wiedzy. Zapoznanie uczniów z profilaktyką uzależnień. Rozwijanie wyobraźni i umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi Odkrywanie w sobie nowych talentów. Na konkurs napłynęło wiele ciekawych, pomysłowych i twórczych prac. Jury po długich naradach nagrodziło…

Aktywny i bezpieczny wypoczynek nad wodą

W dniu 16.09. 2020 r. młodzież naszego Ośrodka wraz z opiekunami brała udział w zajęciach organizowanym przez Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe nad Zalewem Cedzyna. Celem wyjazdu było kształtowanie postawy prozdrowotnej, nawyków bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz budowanie świadomości w zakresie odpowiedzialności i troski o własne życie i zdrowie podczas pobytu i przepływów wodnymi środkami transportu na otwartych zbiornikach wodnych. Wiele pozytywnych emocji u młodzieży wywołało płynięcie Dwumasztowym jachtem żaglowym…

Narodowe Czytanie

W sobotę 5 września 2020 r. w całej Polsce i na świecie po raz dziewiąty pod patronatem Prezydenta RP odbyła się wyjątkowa akcja – Narodowe Czytanie. Ideą tego przedsięwzięcia jest propagowanie najważniejszych dzieł polskiej literatury poprzez publiczne czytanie fragmentów wybranych utworów W tym roku bohaterką tego kulturalnego wydarzenia była „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Z inicjatywy Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju w naszej szkole spotkaliśmy…

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i wszyscy pracownicy

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i wszyscy pracownicy Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Busku Zdroju! Rok 2020 zapisze się szczególnie w historii polskiej edukacji i także w historii naszego Ośrodka. Po raz pierwszy mieliśmy do czynienia w szkole ze stanem epidemicznym, a co za tym idzie z zawieszeniem zajęć. Początkowo wszyscy myśleliśmy, że to chwilę, że to będzie taka wiosenna przerwa w nauce, ale okazało się ,że z większością uczniów nie spotkaliśmy się realnie od 25 marca. Był to czas…

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 03.07.2020 Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów…