Dyrektor SOSW udostępnia w załącznikach wykaz podręczników

Dyrektor SOSW udostępnia w załącznikach wykaz podręczników do klas pierwszych do Branżowej Szkoły I stopnia oraz do Technikum. Do klas wyższych podręczniki są kontynuacją wydawnictw ubiegłorocznych. Szczegóły podadzą nauczyciele przedmiotowi na pierwszych zajęciach we wrześniu. Proponujemy też zainteresowanie się odkupieniem podręczników używanych od starszych kolegów. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA TECHNIKUM KLASA I