Zatrzymujmy wodę w mieście spotkanie z pracownikiem UMiG w Busku – Zdroju

Od 15 września 2021 r. Szkolny Klub Ekologiczny uczestniczy w ogólnopolskim programie „Globalna szkoła. Razem dla klimatu” zorganizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W ramach tego programu realizujemy projekt edukacyjny „Sposoby zatrzymywania wody w naszym mieście”. Jednym z celów naszego projektu było zorganizowanie spotkania z osobami mającymi wiedzę na temat zapobiegania zalaniom i podtopieniom wynikającym z intensywnych opadów oraz łagodzenia skutków suszy. W związku z tym odbyło się spotkanie z pracownikiem…