Rajd Harcerski „ ZMARZLACZEK”

W dniu 05.03.2022r. harcerze 8 Buskiej Drużyny Wędrowniczej „ NS” uczestniczyli w XVII Harcerskim Rajdzie „ZMARZLACZEK”, który połączony był z Hufcowymi Obchodami Dnia Myśli Braterskiej. Trasa Rajdu prowadzona była ulicami naszego miasta, do miejsc najbardziej atrakcyjnych. Na trasie znajdowały się punkty patrolowe nawiązujące do tradycji scoutingu, których wykonanie było obowiązkowe. Patrole zobowiązane były również do przestrzegania Prawa Harcerskiego. Po przybyciu wszystkich patroli do BSCK uczestniczyliśmy w spotkaniu z pierwszą…