Porządek rozdania świadectw

Szanowni Państwo! Rozdanie świadectw odbędzie się w piątek 26 czerwca bez zebrania ogólnego w podanym w salach lekcyjnych niżej w porządku : Wychowawcy: 9.00 do 9.15 -Pałka M., Rubinowska E, Borecka E, Lalewicz T. 9.15 do 9.30 T.Bochen M. Szczerba A,  Andruszkiewicz I, Zielińska A 9.30 do 9.45 ,KuźmińskaJ, Zoch M, Libuda C. 9.45 do 10.00 -Derlecka I, Studzizur J. W trakcie rozdania świadectw zachowujemy reżim sanitarny i odległość 1,5 metra. z poważaniem Teresa…