Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

W środę  19 czerwca o godzinie 9:00 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego, a także pożegnanie  absolwentów – uczniów klasy III Gimnazjum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Policealnej. Uroczystość została przygotowana przez wychowawców klas kończących szkołę, a uczestniczyli w niej goście: Wicestarosta Powiatu Buskiego Pan Stanisław Klimczak, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Elporem i Elpoautomatyka Spółka z o.o. Pan Zdzisław Wojtycha, Dyrektor Ośrodka Waldemar Wójcik, wicedyrektorzy Teresa…