29 października 2015r. odbyło się w naszym Ośrodku spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta.

29 października 2015r. odbyło się w naszym Ośrodku spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych  i policealnych. Celem spotkania było poszerzenie wiedzy na temat praw konsumenta. Uczniowie uzyskali informacje o prawnych uwarunkowaniach sprzedaży konsumenckiej oraz głównych zadaniach instytucji stojących na straży przestrzegania praw konsumenta. Pan Rzecznik przybliżył informacje…