Uroczystość zakończenia szkoły- III LO i IV T

W dniu 24.04.2015 r. o godz. 10.00 w naszym Ośrodku odbyła się uroczystość pożegnania Absolwentów technikum i liceum ogólnokształcącego.     W czasie uroczystości nagrodzeni zostali najlepsi i najaktywniejsi  uczniowie.Nagrody Starosty za  bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowani otrzymali:Agnieszka Jop – kl.III  LO i Kamil Skitek – kl.IV. TNagrody książkowe za dobre wyniki w nauce,…