Inauguracja nowego roku szkolnego

Dnia 01.09.2014r. o godzinie 10.00 powitaliśmy wszyscy nowy rok szkolny 2014/2015. Uroczystość zainaugurowała pani dyrektor Grażyna Grochowska. Powitała zebraną młodzież, rodziców i nauczycieli, podkreślając, że w naszym Ośrodku każdy otrzyma potrzebne mu wsparcie, bo oferta edukacyjna, rehabilitacyjna jest bardzo szeroka.  Nauczyciele i wychowawcy będą się starać, aby wyniki nauczania były jak najlepsze, ale to przede…